ar značenje

ar (znak a), iznimno dopuštena jedinica površine, zemljišta, iznosi 100 m2.