apsorpcija značenje

apsorpcija (lat.), upijanje tvari, zračenja, zvuka čitavom masom tvari, a ne samo njezinim površinskim slojem. Usp. adsorpcija.