apsorber značenje

apsorber (engl. iz lat.), tijelo koje se stavlja na put zračenju (prije svega u nuklearnim reaktorima) i u kojem se zračenje djelomično ili potpuno apsorbira a djelomično i raspršuje. Energija koju preuzima a. najvećim se dijelom pretvara u toplinu.