apsolutorij značenje

apsolutorij (lat.), razrješnica, ono što oslobađa, razrješuje (od krivnje, članstva i dr.); otpusnica (sa sveučilišta poslije studija). Usp. razrješnica.