apsolutna vrijednost značenje

apsolutna vrijednost, pozitivnog realnog broja je taj isti broj, a za negativni broj a to je broj -a. Označuje se dvjema okomitim crtama: a. v. od a je a. 0 = 0.