Apšalom značenje

Apšalom ili Abšalom (Apsalom, Absalon), prema Starom zavjetu, treći sin kralja Davida; digao bunu protiv oca, ubijen u bijegu kada mu se kosa zaplela u grane stabla.