Apel značenje

Apel (o. ← 370. do kraja ← 4. st.), grč. slikar; neko vrijeme na dvoru Aleksandra Velikoga; Plinije ga drži najvećim ant. slikarom. Djela mu nisu očuvana.