aparat značenje

aparat (lat.). 1. tehn sprava ili uređaj za obavljanje neke radnje (telefonski, rendgenski a.). 2. Osoblje, sredstva i ukupni sustav koordinacije pri nekom pothvatu, u ustanovi ili organizaciji (sudski, državni, vojni a.). 3. anat organi koji zajednički obavljaju određenu funkciju, npr. dišni aparat.