Anžuvinci značenje

Anžuvinci, dinastija franc. podrijetla (→ Anjou), koja se u 13. st. učvrstila na prijestolju u Napulju; dala nekoliko hrv.-ug. kraljeva: Karlo Robert (1301–42), Ludovik I (1342–82), Marija (1382–85), Karlo Drački (1385–86), Ladislav napuljski (1386–1409).