antropologija značenje

antropologija (grč.). 1. biol znanost o čovjeku, posebno o ljudskim rasama, evoluciji, ponašanju čovjeka; dijeli se na fizičku (somatsku) i kulturnu (socijalnu). 2. filoz disciplina koja bitak i bit čovjeka stavlja u središte filoz. pitanjâ. Može biti posebna disciplina uz teologiju, psihologiju itd., ali može činiti i cjelinu filozofije te promatrati bit čovjeka isključujući sve ostale discipline.