Anton s Padove značenje

Anton s Padove (16. st.), slikar iz Kašćerge (nekad Padove) u Istri, autor fresaka u kapeli sv. Roka u Draguću (1529).