antisemitizam značenje

antisemitizam, neprijateljski odnos i mržnja prema Židovima (Semitima), os. zbog tzv. rasnih razloga. Termin u uporabi od 1879. Kao ideologija, polazište nalazi u stavovima J. A. de Gobineaua, H. S. Chamberlaina, R. Wagnera, a os. su ga razvijali E. Drumont, W. Marr, E. Dühring, Th. Frisch.