antimerija značenje

antimerija (grč.), pjesnička figura koja nastaje zamjenom jedne vrste riječi drugom; u nar. poeziji atributna imenica umjesto pridjeva.