antilope, prave značenje

antilope, prave (Antilopinae), zajednički naziv za niz potpor. dvopapkara preživača iz por. šupljorožaca; žive uglavnom u Africi i J Aziji. Gl. vrste: rašljoroga, vijoroga, modra a., gazela, oriks.