anthem značenje

anthem (staroengl.: himna, lat. antiphona iz grč.), gl. glazb. oblik u anglikanskome crkvenom pjevanju, izvodi ga zbor, ob. uz instrumentalnu pratnju. National anthem, engl. naziv za drž. himnu.