ANSA značenje

ANSA (akr. od Agenzia Nazionale Stampa Associata), tal. novinska agencija, osn. 1945; sjedište u Rimu.