anodno zračenje značenje

anodno zračenje, roj pozitivnih iona koji, pri visokom naponu između katode i anode, izbija iz anode vakuumske cijevi; usp. katodno zračenje.