Anjou značenje

Anjou, franc. grofovska obitelj, vladala u Engleskoj (dinastija Anjou-Plantagenêt 1154–1485), u Napulju (1266–1435), u Hrvatskoj i Ugarskoj (→ Anžuvinci).