animus značenje

animus (lat.), raspoloženje, naklonjenost, volja; pravo namjera s kojom netko obavlja određenu pravnu radnju, a koja je potrebna da radnja može proizvesti određenu pravnu posljedicu (npr. a. obligandi, namjera obveznika da se obveže).