Ångström značenje

Ångström, Anders Jonas (1814–74), šved. astronom i fizičar; istraživao sunčani spektar, uveo jedinicu za dužinu vala svjetlosti (angstrem).