Angoulême značenje

Angoulême, upravno središte dep. Charente, Z Francuska; 45 100 st. Romanička katedrala (12. st.); ind. papira, metalurgija.