anglezit značenje

anglezit, mineral, olovni sulfat PbSO4, jaka sjaja, bjelkastožute do smeđe boje; nastaje oksidacijom galenita u rudnicima olova.