Angeli značenje

Angeli, biz. dinastija, vladala u Carigradu 1185–1204. te u Epiru i Tesaliji do 1318.