Andrea del Castagno značenje

Andrea del Castagno (o. 1421–57), tal. renesansni slikar; monumentalne freske modelirane snažnim kontrastima svjetla i sjene (Firenca, samostan Sv. Apollonia).