Anau značenje

Anau, arheol. lokalitet u Turkmenistanu; nalazi visoke kulture iz bakrenog i brončanog doba (← 4. do sredine ← 1. tisućljeća).