anastrofa značenje

anastrofa (grč.), u retorici, promjena mjesta ili reda riječi radi posebna efekta izražavanja.