Anastazije značenje

Anastazije (o. 815–879), povjesničar, knjižničar rim. kurije; antipapa za pape Benedikta III; prevodio crkv. spise s grčkog na latinski. Njegova Tripartitna kronografija važan je pov. izvor za proučavanje boravka slav. misionara Ćirila i Metodija u Rimu te odnosa između rim. kurije i Hrvata.