anarhizam značenje

anarhizam, pokret koji teži uspostaviti apsolutnu slobodu ličnosti i uništiti svaku polit. vlast, a posebno državu. Pretečom a. smatra se engl. utopist W. Godwin; među ideolozima ističu se M. Stirner, P. J. Proudhon, M. A. Bakunjin, J. Grave, J. J. Reclus, P. A. Kropotkin.