anamneza značenje

anamneza (grč.), skup podataka o bolesniku koji sadrži sve okolnosti što su prethodile sadašnjem stanju (os. preboljele bolesti, hereditet i dr.).