Anam značenje

Anam, naziv za S i dio sr. Vijetnama nakon kin. osvajanja (7–10. st.). Također, naziv Vijetnama za dinastije Nguen (1802–1945) u eur. i kin. književnosti (Anamsko Carstvo, Anamiti i dr.). Za franc. kolonijalne vladavine (1884–1945) adm. područje u sr. Vijetnamu.