analogni organi značenje

analogni organi, organi istovrsni po funkciji, katkad slični po obliku, različiti po podrijetlu i građi; npr. krila u šišmiša, kukaca i ptica.