amonij značenje

amonij (lat.), jednovalentna skupina koja se u solima vlada slično alkalijskim metalima. Amonijske soli u vodenim otopinama daju kation NH4+; one se upotrebljavaju najviše kao umjetna gnojiva, npr. amonijev sulfat (NH4)2SO4, amonijev nitrat NH4NO3, amonijev karbonat (NH4)2CO3.