Amiens značenje

Amiens, upravno središte dep. Somme i pokrajine Pikardije, S Francuska; 139 200 st. Katedrala iz 13. st. (jedna od najljepših građevina franc. gotike). Metalurgija. – Poprište bitaka za Franc.-pruskog rata 1870–71. Amienska operacija 1918. dovela je do konačnog poraza Njemačke u I. svj. ratu.