amfimiksija značenje

amfimiksija (grč.), spajanje zametne plazme dviju roditeljskih jedinki u procesu spolnog razmnožavanja.