Amenemhet III. značenje

Amenemhet III., egip. faraon ← 1840. do ← 1792; dao izgraditi jezero Moeris (danas Karun) u Faiyûmu na obali Nila, kao rezervoar kojim se reguliralo navodnjavanje područja Memfisa i Donjeg Egipta.