amen značenje

amen (hebr.: uistinu, doista, tako neka bude), usklik u žid. i kršć. bogoslužju kojim završavaju molitve i obredni tekstovi. pren »gotovo je«, »svršeno je«; potvrda, priznanje.