Ambrozije značenje

Ambrozije, sv. (o. 339–397), crkveni otac; rim. konzul u Milanu, milanski biskup od 374; pisao crkvene himne, egzegetska, dogmatska i moralistička djela; pobijao → arijanstvo.