ambivalencija značenje

ambivalencija (lat.), psih čuvstvena podvojenost, npr. istodobni osjećaj ljubavi i mržnje prema istoj osobi; česta pojava u shizofrenika i histerika.