aluzija značenje

aluzija (lat.). 1. Neizravno, skriveno spominjanje nečega; prizivanje sugovornikove ili čitateljeve mašte. 2. Pjesnička figura u kojoj se smisao izriče neizravno, s pomoću poznatog pojma.