alpaka značenje

alpaka, ranija oznaka za → novo srebro.