alohton značenje

alohton (grč.), inozeman, tuđ, os. organizam ili mineral koji potječe iz nekog dr. područja. supr autohton.