Almería značenje

Almería, primorska pokrajina u J Španjolskoj; 8775 km2, 536 731 st. Mediteransko poljodjelstvo i stočarstvo; rudna ležišta (željezo, olovo, živa, sumpor, bakar, cink, srebro). Turizam.