alkalan značenje

alkalan (arap.), kem lužnat, bazične reakcije.