alka značenje

alka (tur. iz arap.). 1. Kolut, karika, obruč. 2. Metalna naprava kojom se kuca na vrata; kucalo, zvekir. 3. Viteška nar. igra u kojoj jahači kopljem gađaju željeznu alku. Kod nas se očuvala u Sinju, kao spomen na obranu grada od Turaka 1715.