Aljehin značenje

Aljehin, Aleksandar Aleksandrovič (1892–1946), rus. šahist; prvak svijeta 1927–35. i od 1937. do smrti: pisac mnogih šahovskih djela.