Alföldy značenje

Alföldy, Géza (1935-2011), madž. arheolog; os. se bavio arheologijom i poviješću rim. provincije Dalmacije.