alfa-zračenje značenje

alfa-zračenje (a-zračenje), korpuskularno ionizirajuće zračenje; čini ga roj alfa-čestica (atomskih jezgri helija); otkrio ga E. Rutherford 1898 (→ beta-zračenje; gama-zračenje).