Alemani značenje

Alemani ili Alamani, zapadnogerm. pleme; suzbili ih rim. carevi Karakala (213) i Julijan (357); o. 500. potčinjeni franačkoj državi, nakon njezina raspada (843) uključeni u Njemačku. Od 9. st. sve se češće označuju imenom Švabi.