Aleksandrida značenje

Aleksandrida, srednjovj. roman o Aleksandru Makedonskom; u hrv. književnosti spominje se 1389.