Aleksandar VI značenje

Aleksandar VI (1431–1503), papa od 1492; vladao više kao svjetovni vladar uzdižući moć svoga roda Borgia (nezakonita su mu djeca Cesare i Lucrezia). Poticao razvoj umjetnosti i znanosti. Najistaknutiji protivnik njegova nepotizma i nemorala bio je firentinski dominikanac Savonarola.